Prof. dr hab. Henryk Kąkol

16 marca 2016 at 08:25

Prof. dr hab. Henryk Kąkol   f1

Henryk Kąkol urodził się w Ciścu w 1939 r. W 1940 roku wraz z rodzicami był wysiedlony do Generalnej Guberni – Sandomierz. Po powrocie do Ciśca ukończył Szkołę Podstawową (1952 r.), a w 1956 Liceum Pedagogiczne w Bielsku Białej. Studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie ukończył w 1960 r. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel matematyki w Książu Wielkim (2 lata), a potem w Skarżysku Kamiennej w I LO 6 lat – do 1968 r. W latach 1968 – 1973 był kierownikiem Sekcji Matematyki w Ośrodku Metodycznym w Kielcach, a następnie od 1973 r. do 1977 r. – kierownikiem Zakładu Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych IKNiBO w Kielcach. W roku 1977 obronił prace doktorską: O pewnej koncepcji nauczania rachunku prawdopodobieństwa w szkole średniej. W tym samy roku podjął pracę w WSP w Kielcach, gdzie pracował do 1984 r. Od 1984 roku pracował w WSP (potem Akademia Pedagogiczna, obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie. W 1999 r. obronił pracę habilitacyjną Nowoczesne środki dydaktyczne w procesie nauczania i uczenia się matematyki. Po obronie pracował na stanowisku Profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie w 2009 r. przeszedł na emeryturę. Od 2014 r. pracuje na stanowisku Profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Białej.

Kopia IMG_2336     SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Pracując w różnych szkołach miał sposobność doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych w zakresie wielu przedmiotów, głównie – rachunku prawdopodobieństwa i statystyki opisowej oraz dydaktyki matematyki. Wypromował ponad 140 magistrów i 60 prac licencjackich. W nauczaniu wykorzystuje najnowsze środki dydaktyczne (m. in. platformy e-learningowe).
Pracował w kilku zespołach realizujących projekty dydaktyczne, był współtwórcą m.in.: projektu dydaktycznego Błękitnej Matematyki (programu, przewodnika metodycznego dla klas VII– III), współautor podręczników i zeszytów ćwiczeń dla klasy VIII (1995–2000); projektu Nowej Błękitnej Matematyki (programu, przewodnika metodycznego dla gimnazjum do klasy II), współautor podręcznika dla klasy II gimnazjum (1999–2001); projektu Zintegrowane nauczanie matematyki z elementami informatyki w gimnazjum (programu, przewodnika metodycznego dla klas I–III), współautor serii podręczników (3 podręczniki), zbiorów zadań (3 zbiory zadań) dla klas I–III gimnazjum (2000-2002); projektu Nauczanie matematyki w gimnazjum z wykorzystaniem kalkulatorów graficznych i komputera (programu, przewodnika metodycznego dla klas I–III), współautor podręczników (3 podręczniki), i zbiorów zadań (3 zbiory zadań) dla klas I–III gimnazjum (2002–2004). Był członkiem zespołu przygotowującego reformę systemu edukacji (1995–1996), współautor Podstawy programowej.
Znacząca jest jego aktywność w Polskim Towarzystwie Matematycznym (w latach 2002–2006 był przewodniczącym Komisji Dydaktyki Matematyki) oraz w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki: do r. 2008 był koordynatorem grupy Matematyka i Komputery, a w latach 2006–2012 – prezesem SNM.
Specjalizuje się w zastosowaniach nowoczesnych technologii i narzędzi w procesie nauczania i uczenia się matematyki – zwłaszcza rachunku prawdopodobieństwa i statystyki opisowej – na różnych poziomach kształcenia, choć wiele jego publikacji dotyczy także zagadnień z dziedziny pedagogiki (zwłaszcza twórczości matematycznej uczniów uzdolnionych) i reformy edukacji matematycznej. Opublikował około 150 prac (także w językach kongresowych), w tym 75 po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (od r. 2000): 17 prac zwartych (prace autorskie, współautorskie, zredagowane samodzielnie i współredagowane), 13 artykułów naukowych oraz 45 prac wdrożeniowych (przewodniki metodyczne, zbiory zadań, programy kalkulatorowe etc.). Wygłaszał referaty na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, organizował coroczne Szkoły Dydaktyki Matematyki oraz konferencje i warsztaty grypy SNM Matematyka i Komputery (do r. 2007). Był redaktorem naczelnym kwartalnika Matematyka i Komputery (2000–2007). Jest członkiem redakcji czasopisma Problemy teorii i metodyki nauczania w Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów (od 2000) oraz redaktorem naczelnym serii prac monograficznych z dydaktyki matematyki: Współczesne problemy nauczania matematyki (od 2008). Jest Przewodniczącym rady naukowej czasopisma Matematyczna edukacja dzieci. Czasopismo dla nauczycieli i rodziców.
Ma osiągnięcia także w kształceniu i awansach młodych naukowców: był recenzentem trzech prac doktorskich i promotorem sześciu prac doktorskich. Obecnie opiekuje się kolejnym doktorantem Studiów doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Stanisław Zawada – wykładowca na Politechnice Śląskiej

11 listopada 2015 at 10:43

Stanisław Zawada (1924 – 1996)  urodził się w Ciścu w rodzinie przedwojennego kolejarza Michała Zawady (brat Jerzego Zawady).
Maturę zdał w czasie okupacji na tajnych kompletach organizowanych przez nauczycieli żywieckiego liceum (obecnie I LO im. M. Kopernika).
Studia, w zakresie budownictwa ogólnego,  ukończył na Politechnice Śląskiej, gdzie pracował z tytułem doktora, jako specjalista  konstrukcji stalowych. Wykształcił wiele pokoleń, cenionych i za granicą, specjalistów budownictwa.
Jedną z większych prac dr St. Zawady było zaprojektowanie amfiteatru opolskiego.
Jako konstruktor-projektant wydawał często ekspertyzy budynków i mostów.

St. Zawada po zdaniu doktoratu~~1967 , prfesor -architekt budowlany

Stanisław Zawada po zdaniu doktoratu (3 z pr. str.).

Jerzy Zawada – I oficer mechanik na statkach żeglugi morskiej

11 listopada 2015 at 10:17

Jerzy Zawada urodził się w 1946 roku w Ciścu, jako najmłodszy syn Agnieszki i Michała Zawadów.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej podjął naukę w Technikum Mechanicznym w Gliwicach, a następnie ukończył Szkołę Morską w Gdyni.

Pracę podjął w Polskich Liniach Oceanicznych jako asystent maszynowy.

Sumienny i oddany pracy szybko awansował do najwyższego stopnia: I oficer-mechanik, główny zastępca kapitana.

Pływając na statkach zwiedził cały świat.

Mieszka w górach, w swej rodzinnej miejscowości.

Jerzy Zawada      Jerzy Zawada 2

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij