O Nas

CISIECKI KLUB SENIORA

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. ( Benjamin Franklin)

 

IX 2018 – XII 2019  realizacja Programu „Wyrównywanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Węgierska Górka”.

Program odpowiada na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w ramach Klubu Seniora.

Zadania Programu:

1. Zakup i montaż wyposażenia Klubu Seniora w Ciścu.

2. Zakup pomocy dydaktycznych.

3. Zatrudnienie nauczycieli do realizacji zajęć:

  • edukacyjnych (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, językowe, komputerowe),
  •   kulturalno-oświatowych (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne),
  • aktywności ruchowej (takie jak kursy tańca, nordic walking, pilates).

Celem Programu jest również aktywizacja społeczna (np. organizacja Dni Seniora, współpraca z przedszkolami) czy terapia zajęciowa (muzykoterapia, treningi umysłu itp.).

 


Siedzibą Klubu Seniora jest Biblioteka Publiczna w Ciścu (budynek Przedszkola nr 1, wejście z tyłu).

Działalność nasza polega na uczestniczeniu w wykładach ogólnych i  warsztatach.

Wykłady prelegentów  odbywają się zawsze w DRUGI CZWARTEK miesiąca o godz 16:00.

Natomiast warsztaty (np. imprezy okolicznościowe, wiedza o zdrowiu, obsługa komputera, nauka języka angielskiego, bibułkarstwo i inne zajęcia plastyczne) odbywają się, w pozostałe czwartki każdego miesiąca, o godz. 16:00.

Jednym z ważniejszych celów, naszych spotkań, jest poznanie historii Ciśca i jego okolic!

Składak roczna wynosi 10 zł.

Obecny Zarząd Klubu Seniora (IX 2016 –  ):

Prezes – Zofia Pajestka 

Viceprezes – Maria Gołuch, Helena Śleziak

Skarbnik – Franciszka Piwowar

 


Zarząd Klubu Seniora (IX 2015- IX 2016):

Prezes I – Anna Motyka (Senior Klubu),

Prezes II  – Helena Śleziak (Kier. Bib.),

Skarbnik – Franciszka Piwowar,

Członkowie: Zofia Pajestka Jurasz, Kazimiera Pajestka,

 

Administratorem strony jest Grzegorz Śleziński.

Bardzo dziękujemy 🙂